Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach zostało uhonorowane kolejną znaczącą nagrodą. W konkursie Lider Społecznej Odpowiedzialności zostało wyróżnione jako Eko Firma.

Kapituła wysoko oceniła działania gliwickiej spółki uwzględniające interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z klientami, pracownikami oraz lokalną społecznością. Konkurs jest częścią ogólnopolskiego programu prowadzonego przez Redakcję Forum Biznesu, który ma za zadanie upowszechnienie zasad Odpowiedzialnego Biznesu oraz wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR. Nagroda w konkursie „Lider Społecznej Odpowiedzialności” to kolejne wyróżnienie świadczące o sile i pozycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia.

Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności, które odbyła się 26 października w Katowicach pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Info: gliwice.eu