Gliwice: PROJEKT PRZEBUDOWY MICKIEWICZA BĘDZIE KONSULTOWANY

0
474

Przez najbliższy rok, gliwicka firma Apropol będzie przygotowywała dokumentację, na podstawie, której wykonawca wyłoniony w przetargu, przebuduje aleję Mickiewicza.
Ten jeden z najpiękniejszych zakątków Gliwic, gdzie przebiega trakt pieszo-rowerowy, wymagający pilnego remontu, objęty jest ochroną konserwatorską.

Projekt musi być zgodny z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony wpisanego do rejestru zabytków szpaleru lip. Projektant otrzymał również uwagi przekazane przez Radę Dzielnicy Wójtowa Wieś.

W ciągu najbliższych tygodni projektant przygotuje pierwsze pomysły i propozycje. Zostaną one poddane szerokim konsultacjom, przede wszystkim z najbardziej zainteresowanymi inwestycją Radą Dzielnicy oraz Radnymi i mieszkańcami, którzy chcą poznać proponowane rozwiązania.

Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, o otwartości na sugestie i pomysły przy powstawaniu projektu. Muszą one jedynie spełniać wszelkie wymogi techniczne i być zgodne z obowiązującymi przepisami. Termin ukończenia prac projektowych ustalono na koniec marca przyszłego roku.

Info: ZDM Gliwice