Dyrektor gliwickiej onkologii i zarazem kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii w IO, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, od 18 stycznia pełni funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Prof. Składowski jest specjalistą radioterapii onkologicznej. Od 2016 roku kieruje gliwickim Centrum Onkologii, zatrudniającym 1700 pracowników. Z tą placówką jest związany od początku swojej kariery zawodowej.

Nowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej jest jednym z najczęściej cytowanych na świecie polskich radioonkologów, autorem około 250 artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych. Kierował lub nadzorował ponad 40 badań klinicznych, w tym kilkanaście międzynarodowych o zasięgu światowym. Specjalizuje się w leczeniu nowotworów głowy i szyi. Przez wiele lat pełnił funkcję śląskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

W czasie wolnym od pracy czyta książki i literaturę o tematyce historycznej.

Więcej informacji na temat prof. Składowskiego mozna znaleźć  TUTAJ.

Info: gliwice.eu