Gliwice od lat zabiegały o szersze wykorzystanie kolei w miejskim transporcie publicznym. PKP Polskie Linie Kolejowe planują modernizację stacji Gliwice Łabędy oraz budowę nowego przystanku, który miasto uzupełni o tzw. infrastrukturę miejską.

Pierwotnie miasto planowało uruchomienie Miejskiego Autobusu Szynowego wykorzystującego infrastrukturę kolejową. Jednym z elementów koncepcji było wybudowanie nowego przystanku PKP w rejonie osiedla Kopernik. Teraz te plany się krystalizują. W wyniku uzgodnień poczynionych przez miasto z PKP PLK, gruntowną przebudowę stacji kolejowej Gliwice-Łabędy oraz budowę przystanku kolejowego przeprowadzi PKP PLK, a miasto zrealizuje tzw. infrastrukturę towarzyszącą, m.in. drogi i parkingi. Przetarg na przygotowanie projektu został już przez PKP PLK ogłoszony.

Projekt ma obejmować przebudowę stacji Gliwice Łabędy, odtworzenie połączenia stacji Gliwice Port ze stacją Gliwice Łabędy oraz budowę przystanku osobowego o roboczej nazwie Gliwice Kopernik. Według planów ma zostać zbudowany w rejonie estakady Jana Heweliusza. Zamysł Gliwic dotyczący szerszego wykorzystania komunikacji kolejowej jest realizowany przez Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolię. GZM zleciła opracowanie koncepcji kolei metropolitalnej, którą ma wykonać Politechnika Śląska (Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu na Wydziale Transportu).

– Ze względu na zmianę układu torowego stacji Gliwice Łabędy oraz przebudowę wiaduktu kolejowego na ulicy Staromiejskiej, nad którym obecnie znajduje się istniejący peron nr 1, planujemy rozbiórkę istniejącego peronu nr 1 i budowę nowego, przesuniętego ok. 150 m w kierunku stacji Taciszów – informuje Biuro Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Modernizacja węzła w Łabędach jest częścią większego projektu PKP PLK o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap II: linia E 30 na odcinku Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy”. Przygotowanie dokumentacji projektowej będzie kosztować około 7 mln zł netto. Otwarcie kopert z ofertami zaplanowano na 26 września 2018 r.

Info: gliwice.eu