Politechnika Śląska otwiera nowy kierunek studiów. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki od października będzie można się szkolić z gospodarki obiegu zamkniętego. Innowacyjny jest nie tylko sam zakres, ale i sposób szkolenia.

– Komisja Europejska planuje wprowadzić w życie kolejne normy dotyczące racjonalnego wykorzystania odpadów. Przygotowywany jest duży pakiet dyrektyw dotyczących wdrażania Gospodarki Obiegu Zamkniętego, który będzie miał wpływ na dosłownie wszystkie działy gospodarki – wyjaśnia Krzysztof Pikoń, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. – Z tego wynika, że w chwili gdy absolwenci nowego kierunku będą opuszczali mury uczelni, zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących wdrażać zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego w przedsiębiorstwach, miastach, powiatach i na szczeblu ogólnopolskim będzie ogromne.

Obok wiedzy z zakresu inżynierii środowiska, będą prowadzone również zajęcia z zarządzania i przedsiębiorczości. Pomocna w tym zakresie będzie trwająca już współpraca z dużymi polskimi i światowymi firmami, zajmującymi się gospodarką odpadami.

Gospodarka obiegu zamkniętego jako system zakłada stworzenie takich produktów, które, kiedy się zepsują, będzie można wykorzystać w inny sposób, A tym samym zniwelować liczbę śmieci, które ostatecznie trafią na wysypisko. Norma dotycząca recyklingu plastiku zakłada, że do 2030 r. będzie on w całości przetwarzany. Jak to zrobić? Tego właśnie będą uczyć się studenci w Gliwicach.

– Prowadziliśmy rozmowy z firmami, z którymi współpracujemy, na temat kompetencji osób, którą najchętniej zatrudniająW większości przypadków potrzebni są specjaliści, którzy oprócz wiedzy merytorycznej posiadają również umiejętności miękkie, a wśród nich przede wszystkim rozwiązywanie problemów, zarządzanie projektami czy praca w zespoleTego właśnie zamierzamy uczyć. Absolwent będzie miał nie tylko wiedzę inżynierską – ale również będzie posiadał umiejętności biznesowe i miękkie – a cały proces nauczania będzie realizowany we współpracy z przemysłem, w sposób praktyczny i atrakcyjny dla studenta. Mają to być studia nowego typu- zgodne z najlepszymi wzorcami – mówi Krzysztof Pikoń.

Według szacunków, po wdrożeniu gospodarki obiegu zamkniętego pojawi się w Unii Europejskiej 2 miliony nowych miejsc pracy. Skuteczna redukcja liczby odpadów wpłynie pozytywnie nie tylko na środowisko, poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla czy zmniejszenie liczby składowisk, ale również pozwoli na obniżenie koszty produkcji. Zatem wszystko w rękach młodych gliwiczan. Więcej informacji o nowym kierunku zainteresowane osoby znajdą na stronie internetowej www.goz.edu.pl

Info: gliwice.eu