Budowa fragmentu zachodniej obwodnicy Gliwic, na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej, toczy się już pełną parą. Obecnie prowadzone są roboty ziemne, które wykonawca rozpoczął od strony ul. Daszyńskiego.

– Dotąd prace skupiały się na wytyczeniu pasa obwodnicy i pracach przygotowawczych. Obecnie od strony ul. Rybnickiej trwa usuwanie warstwy humusu i przygotowanie dróg serwisowych, pozwalających na dojazd do miejsc, gdzie prowadzona jest budowa – informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. W najbliższym czasie, jak zapewnia wykonawca (konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM), realizacja robót nie spowoduje większych utrudnień dla kierowców.

Budowany odcinek zachodniej obwodnicy miasta będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Powstanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści. Koszt budowy – ok. 82,6 mln zł.

Inwestycja powstaje dzięki unijnemu wsparciu. 85% dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).

Info: gliwice.eu