Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie spółek wodnych oraz problemy, z którymi borykają się spółki wodne – to temat szkolenia zorganizowanego 25 czerwca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin oraz spółek wodnych działających na terenie powiatu gliwickiego. – Zorganizowaliśmy to szkolenie, aby wesprzeć spółki wodne w ich działalności – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Przepisy nowej ustawy Prawo wodne weszły w życie 1 stycznia 2018 roku, ale wciąż wymagają wyjaśnień, jak je stosować w praktyce i właściwie interpretować. Ponadto spółki wodne borykają się z wieloma różnorodnymi problemami, które warto omówić w gronie fachowców, tak aby poszukać jak najlepszych ich rozwiązań.

Podczas szkolenia Roman Włodarz, zastępca wójta Gminy Gierałtowice, a ponadto wieloletni prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach i przewodniczący jej Rady Powiatowej dla Powiatu Gliwickiego omówił zagadnienia związane z zadaniami i rolą gminy we wsparciu spółek wodnych. Kwestie dotyczące aktualnych problemów organizacyjnych i prawno-finansowych związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych wraz ze wskazówkami, jak je rozwiązywać, przybliżył uczestnikom spotkania Ludomir Golaś, dyrektor Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Lublińcu. Prezentację „Prawo wodne – kluczowe regulacje dotyczące urządzeń melioracyjnych jako urządzeń wodnych” przedstawił Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Uczestnicy spotkania otrzymali też informacje na temat cieków i obiektów hydrotechnicznych, które na terenie powiatu gliwickiego posiada w administracji Zarząd Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, a także o zadaniach utrzymaniowych wykonywanych tutaj w 2019 r. Szkolenie zakończyła dyskusja i szereg pytań, na które uczestnikom spotkania odpowiedzi udzielili prelegenci.

– Spółki wodne pełnią niezwykle ważną rolę na naszym terenie – podkreśla starosta Waldemar Dombek. – Powiat Gliwicki, w miarę swych możliwości, corocznie wspiera finansowo ich działalność. W tym roku ze swego budżetu przekazał spółkom wodnym blisko 120 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na obszarze, który obejmują one swym funkcjonowaniem.

Na terenie powiatu gliwickiego działa 6 spółek wodnych: w Pilchowicach, Dąbrówce, Sośnicowicach, Wielowsi, Rudzińcu i Gierałtowicach. Część z nich wstąpiła w ostatnich latach do związków spółek wodnych, co zapewnia im lepsze funkcjonowanie. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice należy do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach, natomiast Spółka Wodna w Dąbrówce, Spółka Wodna w Wielowsi i Spółka Wodna Gminy Rudziniec – do Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Lublińcu.

Info: starostwo.gliwice.pl