Gliwice: Nowe oblicze gliwickiego sportu

0
631

Gliwice to miasto wielu sportowych sukcesów i miejsce, w którym można korzystać z rozlicznych aktywności. Nowoczesna Arena Gliwice, stadion piłkarskiej ekstraklasy, boiska, arena lekkoatletyczna, hale, baseny, ścieżki rowerowe czy siłownie na świeżym powietrzu pozwalają gliwiczanom na całoroczne ładowanie baterii. W Gliwicach dużo się dzieje, a mieszkańcy coraz chętniej rozszerzają listę swoich sportowych pasji. W tym sensie sport i rekreacja są miastotwórcze, a tworzenie warunków sprzyjających ich dalszemu rozwojowi to jedno z najważniejszych zadań miejskiego samorządu.

Aby nadać ramy pożądanym kierunkom rozwoju sportu i rekreacji w Gliwicach od 2021 roku, miasto pracuje nad nową strategią sportu. W kluczowym dokumencie, który jako załącznik do projektu uchwały Rady Miasta będzie szeroko omawiany i konsultowany, m.in. ze środowiskiem sportowym i radnymi, główne akcenty stawia się na silniejsze wsparcie tzw. dyscyplin priorytetowych, szkolenie dzieci i młodzieży, dalszy rozwój bazy sportowej i upowszechnianie kultury fizycznej. W planach jest również powołanie nowej miejskiej jednostki sportowej. – To wyjście naprzeciw oczekiwaniom gliwickiego środowiska sportowego i rosnącym potrzebom naszych mieszkańców – podkreśla znaczenie strategii Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. za sferę sportu w mieście.

4:14, czyli sport w priorytecie

Piłka nożna, koszykówka i futsal mężczyzn oraz kobieca piłka ręczna to w świetle nowej strategii 4 główne dyscypliny priorytetowe w Gliwicach, w których zawodnicy i zawodniczki osiągnęli już wysoki poziom sportowy, ich kluby mają dobrze rozwiniętą bazę treningową i silną tradycję w mieście, są popularne w kraju, a występy zespołów cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności. Obok nich są jeszcze boks, curling, judo, ju-jitsu, kickboxing, kolarstwo, lekkoatletyka, modelarstwo lotnicze, orientacja sportowa, pływanie, siatkówka kobiet, szachy, szermierka i tenis stołowy – 14 dyscyplin z tzw. II grupy priorytetowej, z dużą liczbą zawodników uprawnionych do uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, wysokim poziomem sportowym gliwickich klubów i zawodników oraz rozwiniętą bazą sportową przeznaczoną do ich uprawiania.

Jak będą wspierane przez miasto? W każdej z tych dyscyplin dotacje na szkolenie dorosłych zawodników ma otrzymywać tylko jeden gliwicki klub, ten z najwyższym poziomem sportowym. Pozostałe kluby w tych dyscyplinach otrzymają środki wyłącznie na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.

Tu trenuje młodość

– Będziemy silnie wspierać szkolenie dzieci i młodzieży zarówno w dyscyplinach priorytetowych, jak i niepriorytetowych – zapowiada Ewa Weber. Szkolenie powinno być prowadzone przez gliwickie kluby sportowe tak, aby młodzi sportowcy mogli w przyszłości osiągnąć wysoki poziom.

Z myślą o dzieciach i młodzieży miasto zadba o dalszy rozwój bazy treningowej. Po arenie lekkoatletycznej przy Syriusza, hali dla bokserów przy Kozielskiej czy ściankach wspinaczkowych w Arenie Gliwice, przyjdzie czas na nowoczesną halę dla szermierzy oraz kompleks pełnowymiarowych boisk piłkarskich (ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem) dla akademii piłkarskiej.

Sport bez ograniczeń!

Na tym nie koniec. Miasto w ramach upowszechniania kultury fizycznej wśród gliwiczan przewiduje zwiększenie liczby klas sportowych w gliwickich szkołach oraz organizację bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów 60+. Treningi i warsztaty będą finansowane z miejskiego budżetu, z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury sportowej oraz przy wsparciu nauczycieli-wuefistów z gliwickich szkół i wykwalifikowanych instruktorów. – Takie działania, szczególnie oczekiwane przez gliwiczan, będą wprowadzane stopniowo, w miarę możliwości finansowych miasta – podkreśla Ewa Weber.

Nowe „centrum dowodzenia”

Aby jeszcze efektywniej rozwijać sport, Gliwice przygotowują się do powołania nowej miejskiej jednostki sportowej. Jej zadaniem byłoby zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz prowadzenie działalności związanej ze sportem amatorskim, masowym i organizacją lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych.

Co jeszcze w strategii?

Poza opisanymi aspektami w dokumencie znajdziemy szczegółową diagnozę stanu sportu w Gliwicach. W założeniu ma być on również bogatym źródłem wiedzy na temat obiektów sportowych i rekreacyjnych w mieście, instytucji i klubów sportowych, uprawianych dyscyplin sportowych, a także źródeł finansowania sportu zarówno wyczynowego, jak i amatorskiego.

Między 2 a 22 września trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Info: gliwice.eu