Wojewoda śląski wydał zarządzenia zastępcze dotyczące zmiany nazw ulic w Gliwicach. Dotyczą one 9 z 34 ulic, które zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, wymagały przemianowania.

Chodzi o następujące zmiany:

  • Armii Ludowej – Juliana Ordona
  • Małgorzaty Fornalskiej – Modelarzy
  • Leona Kruczkowskiego – Jana Karskiego
  • Władysława Gomułki – Rubinowa
  • Władysława Hibnera – Spadochroniarzy
  • Jana Krasickiego – Ignacego Krasickiego
  • Karola Marksa – ks. Jerzego Popiełuszki
  • Gwardii Ludowej – Emilii Plater
  • Kniewskiego – Paralotniarzy

W Gliwicach do przemianowania pozostało jeszcze 25 nazw ulic. Wojewoda czeka jednak na opinie z Instytutu Pamięci Narodowej, niezbędne do wydania zarządzeń zastępczych.

Trzeba podkreślić, że zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną, zmiana nazw ulic nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych, w kontekście zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy, będą wolne od opłat.

Info:  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach