Gliwice: Nowe miejsce rekreacji dla gliwiczan

0
447
wizualizacja: Pracownia 44STO

Gliwice zagospodarują suchy zbiornik retencyjny budowany na potoku Wójtowianka tak, aby służył mieszkańcom jako atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji. Trwa już przetarg na wykonanie tego zadania.

Przetarg na zagospodarowanie budowanego zbiornika na Wójtowiance w systemie zaprojektuj i wybuduj jest w toku – niedługo dowiemy się, jakie firmy złożyły swoje oferty. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 13 miesięcy od momentu podpisania umowy z firmą, której oferta okaże się w procedurze przetargowej najlepsza. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane trudności, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej miejskiej przestrzeni wiosną przyszłego roku.

Budowany pomiędzy osiedlem Sikornik a obwodnicą miejską zbiornik retencyjny ma zabezpieczyć część śródmieścia przed zalewaniem podczas nawalnych, długotrwałych opadów i jest niezbędnym elementem kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej Gliwic. Prezydent Gliwic zadecydował, że – zgodnie z oczekiwaniami wyrażanymi przez mieszkańców – teren ten zyska dodatkową funkcję i będzie na co dzień służyć gliwiczanom.

– Po zagospodarowaniu teren będzie mieć parkowy charakter, ze ścieżkami dla rowerzystów i pieszych. Na jego atrakcyjność wpłynie różnorodna roślinność oraz elementy rekreacyjne dla osób w różnym wieku. Ta otwarta i ogólnodostępna przestrzeń powinna przyciągać nie tylko mieszkańców pobliskich osiedli, ale również gliwiczan z innych części miasta – podkreśla Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Budowa zbiornika wraz z jego zagospodarowaniem obejmie w sumie 10 hektarów, a zieleń pokrywać będzie docelowo 70% tego obszaru (tylko 1,3% zajmą elementy betonowe). Suchy zbiornik retencyjny ma zostać tak ukształtowany, że będzie mógł być w bezpieczny sposób wykorzystywany przez mieszkańców.

W koncepcji przewidziano miejsca wypoczynku i różne elementy małej architektury – m.in. ławki, leżaki, specjalne podesty z miejscami do siedzenia i plenerowymi meblami, wiatę czy stoliki piknikowe. Zaplanowano plac zabaw i siłownię.

Zgodnie z założeniami, posadzona powinna zostać bardzo duża liczba nowych roślin – drzew, krzewów i bylin. Pojawi się też m.in. roślinność łąkowa czy rośliny pnące. Zostaną dobrane odpowiednie gatunki dostosowane do panujących warunków, cieszące oczy spacerowiczów, ale pożyteczne także dla owadów i małych zwierząt.

Prace związane z budową suchego zbiornika retencyjnego już trwają, a obecnie realizowany jest etap przygotowawczy obejmujący m.in. drogi technologiczne i budowę przepustu. – Zagospodarowanie zbiornika retencyjnego, którego dotyczy trwający obecnie przetarg, chcemy realizować w miarę możliwości mniej więcej równolegle z jego budową. Prace mogą się rozpocząć po zakończeniu robót ziemnych i zostaną podzielone na etapy – informuje Elżbieta Chrząszcz, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego.

Budowa zbiornika retencyjnego miała kosztować około 16,5 mln zł, z tego 85% miało zostać pokryte ze środków unijnych, ale ze względu na przedłużające się procedury kwota ta wzrośnie. Wsparcie z Unii Europejskiej miasto pozyskało także na zagospodarowanie terenu.

info: gliwice.eu