Za nami pierwsza sesja nowej Rady Miasta Gliwice w kadencji 2018–2023. Wczoraj w Ratuszu miejscy radni oraz wybrany przez mieszkańców po raz kolejny prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz złożyli uroczyste ślubowania.

Radnych i przedstawicieli władz miasta przywitała Ewa Potocka (Koalicja Obywatelska.Nowoczesna), której w nowej 5-letniej kadencji przypadła rola przewodniczącej seniorki. Otworzyła ona część oficjalną, podczas której 25 członków nowej Rady Miasta złożyło uroczyste ślubowanie. Dokumenty potwierdzające wybór wręczał rajcom przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Łukasz Zamojski, sędzia Sądu Rejonowego.

Zaświadczenie o wyborze odebrał także dotychczas urzędujący prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, wybierany na tę funkcję nieprzerwanie od 1993 roku. Złożył ślubowanie, dziękując przy okazji za okazane mu ponownie zaufanie.

Po zaprzysiężeniu wyłoniono przewodniczącego Rady Miasta Gliwice i jego zastępców.

Wybór przewodniczącego RM nastąpił jednogłośnie. Funkcję tę ponownie pełnić będzie Marek Pszonak z Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Jego zastępcami zostali: Ewa Potocka z Koalicji Obywatelskiej.Nowoczesna, Krystyna Sowa z Koalicji dla Gliwic Zygmunt Frankiewicza i Zdzisław Goliszewski z Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że w 25-osobowej Radzie Miasta Gliwice w kadencji 2018–2023 będą działać reprezentanci trzech klubów: Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza (KdG), Koalicji Obywatelskiej.Nowoczesna (KO.N) oraz Prawa i Sprawiedliwości (PiS).

Radnymi z ramienia KdG zostali ostatecznie: Krystyna Sowa, Grażyna Walter-Łukowicz, Michał Jaśniok, Krzysztof Kleczka, Magdalena Budny, Marek Pszonak, Tadeusz Olejnik, Paweł Wróblewski, Stanisław Kubit, Jacek Trochimowicz i Marcin Kiełpiński.

W klubie KO.N znaleźli się: Ewa Potocka, Zbigniew Wygoda, Leszek Curyło, Agnieszka Filipkowska, Janusz Szymanowski i Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Klub PiS reprezentują: Adam Michczyński, Tomasz Tylutko, Adam Majgier, Ryszard Buczek, Gabriel Bodzioch, Łukasz Chmielewski, Krzysztof Paweł Procel i Zdzisław Goliszewski.

Info: gliwice.eu