Gliwice: Niemal 40 mln zł dofinansowania dla Politechniki Śląskiej

0
683

Politechnika Śląska otrzyma prawie 40 mln zł na podniesienie poziomu nauczania. Wsparciem zostanie objętych 4 390 studentów, doktorantów i pracowników uczelni.

Program będzie realizowany w ramach III ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zakłada stworzenie warunków do rozwoju Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej, która inwestuje w działalność naukową, dostosowuje się do rozwoju technologicznego i społecznego, a jednocześnie zapewnienia elastyczne i nowoczesne kształcenie oparte o badania naukowe i innowacje.

W ramach programu „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”, w ciągu czterech lat ma zostać wdrożony kompleksowy program doskonalenia procesu kształcenia na Politechnice Śląskiej oraz zmian w zakresie funkcjonowania uczelni, które odpowiadają koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego zapisanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W planach są również nowe rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne, m.in. uruchomienie nowych kierunków i specjalności oraz doskonalenie istniejących programów kształcenia, zatrudnienie wysokiej klasy wykładowców z zagranicy, opracowanie bazy otwartych zasobów edukacyjnych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi czy uruchomienie centrum usług wspólnych jako unikalnego centrum doradczego, z którego będzie mógł skorzystać zarówno student, doktorant, jak i pracownik.
Wsparciem zostanie objętych 4 245 studentów, 20 doktorantów szkoły doktorskiej oraz 125 pracowników kadr administracyjnych i kierowniczych Politechniki Śląskiej.

Dofinansowany program „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym” będzie realizowany w ramach III ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Na program Zintegrowane Programy Uczelni składają się łącznie trzy konkursy, tzw. ścieżki: I, II oraz III. W ramach tej ostatniej o dofinansowanie mogły ubiegać się największe uczelnie, kształcące co najmniej 20 tysięcy studentów. Zakładany budżet konkursu wynosił 250 mln zł, ale kwota ta została zwiększona ze względu na wysoką jakość i znaczenie zgłoszonych projektów.
W ramach III ścieżki dziesięć ośrodków akademickich w Polsce otrzyma łącznie 295 mln zł dofinansowania na realizację projektów, które istotnie podniosą poziom nauczania na polskich uczelniach. Politechnika Śląska otrzymała trzecie najwyższe dofinansowanie w Polsce, w wysokości 38 267 896,98 zł.

Info: gliwice.eu