Gliwice: Narada podsumowująca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

0
209

Narada podsumowująca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

W środę 15 marca 2023 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w 2022 r.  W naradzie wzięli udział: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, kadra kierownicza Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach oraz zaproszeni goście. 

Uczestników narady powitał jej gospodarz – Komendant Miejski PSP w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha, dziękując jednocześnie wszystkim instytucjom oraz przybyłym gościom za dotychczasową współpracę z Państwową Strażą Pożarną na rzecz mieszkańców miasta i powiatu. Następnie Komendant Miejski przedstawił działalność Komendy w 2022 r. oraz przedstawił plany na rok 2023. W prezentacji poruszona została tematyka działalności operacyjnej, związana z wyjazdami do zdarzeń oraz część kontrolno-rozpoznawcza związana m. in. z prowadzonymi kontrolami istniejących budynków oraz odbiorami tych nowo wybudowanych. Komendant podkreślił podczas prezentacji istotę współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz potrzeby wspierania rozwoju jednostek funkcjonującej na obszarze operacyjnym tut. Komendy.  Głos zabrał Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek, Poseł na sejm RP Pan Jarosław Gonciarz, Śląski Komendant Wojewódzki nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz Starosta powiatu gliwickiego Pan Włodzimierz Gwiżdż, którzy w swoich przemówieniach dziękowali za zrealizowane zadania oraz szczególne zaangażowanie podczas pomocy w działaniach związanych z COVID 19 oraz w  działaniach pomocowych związanych z sytuacją konfliktu wojennego w Ukrainie. Jednocześnie wszyscy wskazali zasadność dalszego wspierania funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Śląski Komendant Wojewódzki PSP w swoim przemówieniu zaznaczył istotę znaczenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jako system ratownictwa może być uznany jako jeden z najlepszych.

W dalszej części narady miało miejsce uroczyste wręczenie aktu włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego dla OSP Gierałtowice. Akt odebrał Prezes OSP Gierałtowice druh Damian Slany z rąk Pana Jarosława Wieczorka Wojewody Śląskiego, Pana Jarosława Gonciarza Posła na Sejm RP,  Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego, Pana Leszka Żogały Wójta Gminy Gierałtowice oraz Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach st. bryg. Romana Klechy.

Dzisiejsza uroczystość była doskonałą okazją do zaprezentowania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych o które wzbogaciła się tut. Komenda w 2022 r. W ubiegłym roku Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach doposażono łącznie w pięć samochodów o łącznej wartości 10 518 355 zł., a mianowicie:

 • ciężki samochód dekontaminacyjny „Decon” – pojazd przeznaczony do realizacji procesów dekontaminacji ratowników zabezpieczonych ubraniami ochronnymi, osób cywilnych w skażonej odzieży wierzchniej oraz sprzętu, w tym sprzętu wrażliwego. Wartość samochodu to 4 821 600 zł. Zakup został sfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”.
 • samochód specjalny ciężki wężowy wykorzystywany w celu budowy magistral wężowych podczas przetłaczania lub przepompowywania wody na dalekie odległości. Wartość samochodu wyniosła 1 387 440 zł i zakupiony został ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
 • średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu miejskim z obsadą sześcioosobową. Łączny koszt pojazdu wyniósł 1 127 910 zł, sfinansowany ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
 • lekki samochód operacyjny z modułem łączności Renault Master. Pojazd w całości sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gliwice w kwocie 480 000 zł. Jest to pojazd do prowadzenia działań operacyjnych na miejscu akcji, takich jak koordynacja działań, dowodzenie akcją czy praca sztabu.
 • samochód specjalny z drabiną mechaniczną, który został zakupiony za kwotę 2 701 405 zł w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej pod nazwą „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap czwarty”.

 

Następnie zaprezentowano wyremontowaną część budynku Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach. Przebudowę sfinansowano głównie ze środków Urzędu Miasta Gliwice w kwocie 1 mln 90 tys. zł. Dodatkowo miasto Gliwice sfinansowało rozbudowę systemów kontroli dostępu za kwotę 25 tys. zł.

Ze strony tut. Komendy podczas realizacji zadania zaangażowano środki pieniężne na łączną kwotę:   120 tys. zł.

Realizację w/w. inwestycji wsparły także firmy, które przekazały w formie darowizny rzeczowej następujące wyposażenie o wartości niespełna 45 tys. zł., tj: :

 • ROCA POLSKA Sp. z o.o.                      – urządzenia sanitarne wartości         14 352,87 zł,
 • PURMO GROUP POLAND Sp. z o.o.  – armatura grzewcza wartości            10 265,58 zł,
 • MARCO Sp. z o.o.                                  – meble biurowe wartości                  12 000 zł,
 • SAINT – GOBAIN INNOVATIVE

POLSKA Sp. z o.o.                                  – meble biurowe wartości                   8 304,47 zł.

 

Na tegorocznej naradzie obecni byli: 

 1. Śląski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg . Jacek Kleszczewski,
 2. Wojewoda Śląski – Pan Jarosław Wieczorek,
 3. Posła na Sejm RP – Pan Jarosław Gonciarz,
 4. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Pan Bartłomiej Kowalski,
 5. Starosta Gliwicki – Pan Włodzimierz Gwiżdż,
 6. Burmistrz Miasta Sośnicowice  – Pan Leszek Kołodziej,
 7. Zastępca Burmistrza Sośnicowice – Pan Bernard Wilczek,
 8. Burmistrz Miasta Toszek –  Pan Grzegorz Kupczyk,
 9. Wójt Gminy Gierałtowice  – Pan Leszek Żogała,
 10. Wójt Gminy Rudziniec – Pan Krzysztof Obrzut,
 11. Wójt Gminy Wielowieś  – Pan Ginter Skowronek,
 12. Wójt Gminy Pilchowice  – Pan Maciej Gogulla,
 13. Zastępca  Burmistrza Miasta Pyskowice – Pan Piotr Magda,
 14. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gliwice – Pani Krystyna Sowa,
 15. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska miasta Gliwice  – Pan Adam Michczyński,
 16. Komendant Miejski  Policji w Gliwicach –  mł. insp. Dariusz Fuks,
 17.  Komendant  Straży Miejskiej w Gliwicach  – Pan Janusz Bismor,  
 18.  Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice – Pan Tomasz Wójcik,
 19. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Gliwice – druh Andrzej Frejno,
 20. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego-Grodzkiego ZOSP RP Gliwice – druh Tomasz Włoczyk,
 21. Diecezjalny Kapelan Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych dla terenu Diecezji Gliwickiej – ks. druh Piotr  Szczygielski,
 22.  Prezes OSP Gierałtowice – druh Damian Slany,
 23.  Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Rudziniec – Pani Olga Giemza,
 24.  Prezes Firmy MARCO – Pan Marek Śliboda,

 

 

Opracowanie: KM PSP w Gliwicach

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here