GliwiceNewsyOgłoszeniaRegion

Gliwice: Nabór zimowy – Medyczne Szkoły Policealne dla młodzieży i dorosłych

Medyczne Szkoły Policealne dla młodzieży i dorosłych

Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną, z bogatą 70-letnią tradycją i historią, realizującą programy nauczania zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz wyposażone nowocześnie sale laboratoryjne i pracownie ćwiczeniowe.
Szkoła zapewnia uczniom i słuchaczom miejsca odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w jak najlepszych placówkach. Atutem szkoły jest wysoka zdawalność przez uczniów i słuchaczy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców i chętnie zatrudniani, co jest najlepszym wyznacznikiem działalności dydaktyczno-wychowawczej.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Województwa Śląskiego w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Chudoby 10

tel. 32/231-22-55

www.medyk.gliwice.pl