Gliwice: NABÓR KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RAD OSIEDLI

0
1167

NABÓR KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RAD OSIEDLI W GLIWICACH W DNIU 7 KWIETNIA 2019 r.

Miejska Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach ogłasza nabór kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW).

Kandydaci do OKW muszą spełniać następujące warunki:
•muszą mieć ukończone na dzień wyborów 18 lat;
•muszą być mieszkańcami Gliwic;
•nie mogą być członkami OKW w osiedlu, w którym kandydują do Rady Osiedla;
•nie mogą być członkami OKW w osiedlu, w którym członkowie ich rodzin kandydują do Rady Osiedla (dziecko / przysposobiony,rodzic, małżonek, rodzeństwo, małżonek dziecka / przysposobionego).

Do każdej Obwodowej Komisji Wyborczej zostaną wybrane drogą losowania 3 osoby spośród tych, które odpowiedzą na niniejsze ogłoszenie.

Losowania dokona Miejska Komisja Wyborcza. Składy poszczególnych Komisji Obwodowych zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gliwice.eu w zakładce „Samorząd / Rady Osiedli / Wybory do Rad Osiedli 2019”.

Wylosowane osoby zostaną przeszkolone w dniu 1 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00-17.00, po uprzednim zawiadomieniu.Wybory odbędą się w niedzielę 7 kwietnia 2019 r., w godzinach 8.00-20.00 w następujących osiedlach:
1)Baildona
2)Brzezinka
3)Kopernika
4)Łabędy
5)Obrońców Pokoju
6)Ostropa
7)Sikornik
8)Sośnica
9)Stare Gliwice
10)Śródmieście
11)Trynek
12)Wojska Polskiego

Za pracę w Obwodowej Komisji Wyborczej przysługują diety: dla przewodniczących OKW w wysokości 380zł, dla zastępców przewodniczących – 330zł, dla członków – 300zł.

Formularze zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne są w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 na parterze na stanowisku INFORMACJI w Biurze Obsługi Interesantów oraz w Biurze Rady Miasta na pierwszym piętrze, pok. 136, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gliwice.eu w zakładce „Samorząd / Rady Osiedli / Wybory do Rad Osiedli 2019”.

Wypełnione formularze należy złożyć w pokoju 136 na I piętrze Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 20 marca 2019 r.

 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach

Andrzej Karasiński