Katarzyna Ponińska oraz Wojciech Szkarłat – studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej – zajęli kolejno pierwsze oraz trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Habitat Now” na projekty z zakresu architektury mieszkaniowej.

Katarzyna Ponińska otrzymała pierwszą nagrodę za pracę inżynierską i konkursową „Connectiv housing”, przygotowaną pod opieką dr. hab. inż. arch. Tomasza Wagnera. Jak podkreśla autorka, w projekcie próbą odnalezienia przepisu na mieszkalnictwo jest połączenie domu jako struktury z naturą oraz ludzi między sobą. Pozwala to na zaspokojenie bardziej zróżnicowanych potrzeb mieszkańców.– Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Mój projekt zwraca uwagę na ważne aspekty, jakie są pomijane w dzisiejszym projektowaniu deweloperskich mieszkań – bezpieczeństwo – rozumiane jako wyższa świadomość społeczna i lepsze relacje sąsiedzkie oraz połączenie z naturą – namiastkę wiejskiego życia w mieście. Całość spojona w formie miejskiego bloku, przez co projekt wydaje się bardziej realny i dostępny– wyjaśnia Katarzyna Ponińska. Projekt gliwickiej studentki już wcześniej znalazł się wśród 20 najlepszych rozwiązań w konkursie Tamayouz International Award 2017.

Trzecie miejsce zajął projekt naszego studenta, Wojciecha Szkarłata, „Sport&Living Hybrid”, którego promotorem był dr inż. arch. Jan Kubec.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że projekt został wyróżniony w konkursie, który porusza poszukiwanie innowacyjnych sposobów kształtowania środowiska mieszkaniowego, odpowiadającego potrzebom współczesnego użytkownika – mówi Wojciech Szkarłat.

Projekt zakłada połączenie obiektu wielkogabarytowego o funkcji sportowej z zabudową wielorodzinną, która ułatwia relacje międzyludzkie i kontakt człowieka ze sportem.

Info: gliwice.eu