Mała zmiana wystroju Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Widać postęp prac, kolejki jednak nie chcą się zmniejszyć.

Warto może pomyśleć nad internetową rejestracją zgloszenia i zamiast stać w kolejce przybyć na konkretną ustaloną z systemem informatycznym godzinę 

Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu

Informujemy, że Zarząd Powiatu Gliwickiego, w celu poprawy komfortu klientów, podjął decyzję
o przeprowadzeniu remontu pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu polegającego na montażu instalacji mechanicznej wentylacji pomieszczeń oraz klimatyzacji sali obsługowej.

Remont będzie przeprowadzany w okresie od dnia 17 maja do dnia 6 sierpnia br. i będzie przebiegał dwuetapowo. Powyższe spowoduje wyłączenie części stanowisk obsługowych. W pierwszym etapie do dyspozycji klientów pozostaną 4 stanowiska – 2 dla celów rejestracji pojazdów, 1 dla wydawania stałych dowodów rejestracyjnych oraz 1 dla wydawania praw jazdy.

W związku z powyższym, do czasu zakończenia remontu, z dniem 17 maja br. Wydział Komunikacji
i Transportu Starostwa ograniczy dzienną liczbę przyjmowanych wniosków.
Godziny urzędowania pozostają bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Równocześnie przypominamy, że jest możliwość skorzystania z elektroniczego systemu rezerwacji wizyt.

To adres do dokonania elektronicznej rezerwacji wizyty:

http://www.starostwo.gliwice.pl/ogloszenia-pl/wydzial-komunikacji-i-transportu-elektroniczna-rezerwacja-wizyt.html?fbclid=IwAR1R5pbKSICzvLmv_6UdVPnijfQglg7eTLPTdQ_AylglGT6kgci2mJXQo7g