Gliwice: Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych – nowym miejscem na mapie Gliwic

0
877
Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych to miejsce nowe na mapie Gliwic. Nowoczesny budynek, pełen ciekawych pomysłów i inicjatyw lokalnych na rzecz mieszkańców Gliwic, który znajduje się w samym sercu dzielnicy Sośnica.
Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych powstało dzięki funduszom europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ideą programu jest włączenie na rynek pracy m.in. osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych czy bezdomnych. W ramach zatrudnienia socjalnego w Centrum uczestnicy będą mieć możliwość pracy w grupie kulinarno-cateringowej oraz budowlano-porządkowo-remontowej.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach uczestnikom zagwarantowano świadczenie integracyjne z funduszu pracy, co uatrakcyjnia projekt na tle innych w naszym mieście.
W projekcie weźmie udział 48 mieszkańców Gliwic. Uczestnicy oprócz zatrudnienia socjalnego mają zapewnione ubezpieczenie zdrowotne, zwrot kosztów dojazdu, posiłek jak również warsztaty z trenerem pracy, animatorem, poradnictwo z pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym.

Jakich rezultatów możemy oczekiwać  po zakończeniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Lokalnym Centrum Integracji i Usług Społecznych ?
Przede wszystkim: wzmocnienia, systematyczności, odpowiedzialności i usamodzielnienia. Osoby realizujące zatrudnienie socjalne nabędą  nowych umiejętności społecznych i zawodowych, wzmocnią wartość własną ale co najważniejsze  dzięki prawidłowym wzorcom zyskają motywację do zmiany swojej obecnej sytuacji życiowej.

To jednak nie koniec!
W planach Centrum, jest utworzenie dwóch przedsiębiorstw społecznych. Dzięki  temu uczestnicy będą mieli  szansę na otrzymanie stałego zatrudnienia.

 

Nabór do Centrum nadal trwa, wystarczy skontaktować się telefonicznie 730 006 855 bądź zgłosić się do siedziby Centrum mieszczącej się przy ul. Przedwiośnie 3 w Gliwicach.

info: pup gliwice