Gliwice: Lista remontów dróg w 2021 roku

0
454

LISTA REMONTÓW 2021 r.

Drogi gminne:

Aleja Sikornik – II etap (odcinek od ul. Czajki do ul. Biegusa) – remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego
ul. Batorego – remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Czarnieckiego – (odcinek od ul. Żółkiewskiego do ul. Dąbrowskiego) – remont nawierzchni jezdni
ul. Jasińskiego – remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych
ul. Młodych Patriotów od nr 1 do nr 5 – remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych
ul. Nałkowskiej – (odcinek od ul. Strzelców Bytomskich do przejazdu PKP) – remont nawierzchni chodnika
ul. Rogozińskiego – skrzyżowanie z ul. Graniczną – budowa mini ronda wraz z chodnikami w rejonie skrzyżowania
ul. Wiślana – I etap – (odcinek od skrzyżowania z ul. Jesienną do ul. Wiślanej 12 – rejon przedszkola miejskiego) – remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych

Drogi powiatowe:

Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego – (wybrane fragmenty) – remont nawierzchni jezdni
ul. Daszyńskiego – (odcinek od skrzyżowania z obwodnicą do ul. Słonecznej) – remont nawierzchni jezdni
ul. Franciszkańska – (odcinek od ul. Paulińskiej do ul. Bł. Czesława) – budowa miejsc postojowych po stronie DTŚ
ul. Kościuszki  (skrzyżowanie z ul. Zygmunta Starego oraz odcinek do skrzyżowania z ul. Ziemowita) – remont nawierzchni jezdni
ul. Rolników III etap – (odcinek ok. 300 m w kierunku ul. Knurowskiej) – remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Słowackiego – (odcinek od ul. Zygmunta Starego do ul. Daszyńskiego) – remont nawierzchni jezdni
ul. Strzody – remont nawierzchni jezdni
ul. Świętojańska – (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Cechowej) – remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Warszawska – II etap (od ul. Gierymskiego do ul. Świętojańskiej) – remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych

Drogi wewnętrzne:

Droga wewnętrzna przy ul. Jasnej (pomiędzy Orlikiem a filią Urzędu Miejskiego) – przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych na odcinku od ul. Jasnej
do zakrętu przy Okręgowym Urzędzie Górniczym.
ul. Towarowa – przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na całym odcinku drogi należącym do Gminy Gliwice.

Info: zdm.gliwice.pl