GliwiceInformacje

Gliwice: Już niebawem będą wyraźniejsze

Po zimie to, co najbardziej widoczne na drogach to: ubytki w jezdniach i zatarte oznakowanie poziome.

Tymi pierwszymi już na bieżąco zajmują się nasi wykonawcy. Natomiast na odnowę oznakowania, aby było trwałe, trzeba będzie poczekać, ponieważ niezbędne jest spełnienie kilku warunków: temperatura około 10 stopni, mała wilgotność powietrza i co najważniejsze – brak opadów.

Coroczne malowanie rozpoczynamy wiosną od głównych ciągów komunikacyjnych, którymi porusza się najwięcej pojazdów (np. Toszecka, Tarnogórska, Rybnicka Dworcowa, Daszyńskiego, Wrocławska, Częstochowska, Strzody. Wyszyńskiego). Następnie prace obejmować będą dzielnice oddalone od ścisłego centrum Gliwic.

Dla zminimalizowania utrudnień – wykonawca prowadził będzie roboty w godzinach nocnych lub poza szczytem komunikacyjnym, tak aby nie były uciążliwością w płynnym ruchu.

W pierwszej kolejności odmalowywane są linie, które wyznaczają pasy ruchu na jezdniach. Następnie przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe i miejsca postojowe. Łącznie na terenie Gliwic odnowimy oznakowanie poziome na powierzchni około 100 tys. m2.

Info: ZDM Gliwice