Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych, który odbędzie się 1 lutego. To dobra okazja, by dowiedzieć się więcej na temat profilaktyki nowotworowej i skorzystać z konsultacji z lekarzami.

Dzień Drzwi Otwartych odbędzie się w sobotę, 1 lutego w godz. od 10.00 do 14.00 przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15. Dla uczestników wydarzenia zaplanowano m.in. możliwość wykonania mammografii,  zwiedzanie pracowni i pomieszczeń Centrum Rehabilitacji, wykłady, pokazy z zakresu profilaktyki i pielęgnacji w chorobie nowotworowej oraz konsultacje z psychoonkologiem, lekarzem onkologiem, dietetykiem i fizjoterapeutą.

Mammografię będzie można wykonać w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Badanie przeznaczone jest dla kobiet w wieku 50-69 lat (należy zabrać ze sobą dowód osobisty). Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata.

W Centrum rehabilitacji zaplanowano wykłady i pogadanki na temat: „Profilaktyka nowotworowa”, „Przygotowanie pacjentów do zabiegów onkologicznych”, „Pielęgnacja ran pooperacyjnych po zabiegach onkologicznych”, „Sposoby radzenia sobie z niepożądanymi skutkami chemioterapii”, „Rehabilitacja po mastektomii”, „Dieta w chorobie nowotworowej” oraz „Higiena jamy ustnej podczas leczenia onkologicznego”.

Ponadto odbędą się: konsultacje z lekarzem onkologiem, konsultacje i porady pielęgniarskie, indywidualne konsultacje z psychoonkologiem dla chorych i ich rodzin, indywidualne spotkania z neurologopedią,  fizjoterapeutą, dietetykiem i technikiem stomatologii. Przekazywane będą też informacje na temat badań profilaktycznych dla kobiet. Przedstawiciele śląskiego OW NFZ przekażą informacje m.in. na temat profilu zaufanego, Internetowego Konta Pacjenta, e-recepty, będzie też można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ponadto odbędzie się nauka samobadania piersi na fantomie oraz porady dotyczące ulg, uprawnień dla chorych onkologicznie i wypełnianie wniosków do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także pomiar ciśnienia tętniczego i  poziomu glukozy we krwi oraz obliczanie wskaźnika BMI.

Info: gliwice.eu