Gliwice/Czerwionka-Leszczyny/Knurów: Linia 194 nie dojedzie do Leszczyn

0
1118

Gliwice/Czerwionka-Leszczyny/Knurów: Linia 194 nie dojedzie do Leszczyn

Jeszcze parę dni temu przekazywaliśmy dobrą nowinę w postaci informacji o uruchomieniu linii autobusowej, która połączy Knurów z Rybnikiem. Są też złe wiadomości z tym związane. Linia 194 relacji Gliwice – Czerwionka Leszczyny należąca do Zarządu Transportu Metropolitalnego zostanie „uszczuplona” o tą drugą gminę. Od nowego roku autobus będzie kursował tylko do Szczygłowic. Mało tego – linia 195, która kursuje na odcinku Szczygłowice Centrum Przesiadkowe – Leszczyny Czereśniowa przez Książenice i Kamień zostanie zawieszona.

– „Skrócenie linii ZTM nr 194 oraz zawieszenie funkcjonowania linii 195, jest wynikiem decyzji MZK Jastrzębie-Zdrój, które poinformowało nas o tym, że ze względu na niemożliwą do zaakceptowania przez gminę Czerwionka-Leszczyny wysokość wyliczonej składki na funkcjonowanie tych linii, chcą zmienić zawarte z nami porozumienie w tej sprawie. Od stycznia 2022 roku porozumienie miałoby obejmować jedynie linię 69, zapewniającą połączenie komunikacyjne dla mieszkańców Żor. Dla dotychczasowych pasażerów przemieszczających się pomiędzy Czerwionką-Leszczynami i Knurowem, MZK Jastrzębie zamierza zorganizować swoje linie.” – informuje nas Kamila Rożnowska, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Skrócenie linii 194 i zawieszenie 195 będzie sporym utrudnieniem w codziennym życiu dla pasażerów zwłaszcza uczniów i osób pracujących w Gliwicach, Knurowie oraz Czerwionce-Leszczynach. Aby dostać się do tych miejscowości pasażerowie będą zmuszeni do przesiadki na kolejny autobus należący do innego organizatora transportu publicznego, co wiąże się m.in. z dodatkowymi kosztami w postaci biletów.

– „Niestety na tę chwilę decyzja o uruchomieniu nowych linii skutkować będzie tym, że w tych autobusach obowiązywać będą inne bilety (należące do MZK Jastrzębie-Zdrój) niż dotychczasowe ZTM. Do tej pory nie rozpoczęto z nami rozmów w sprawie ewentualnej integracji biletowej, gdyby nowe linie zostały uruchomione, a dotychczasowe – zawieszone.” – mówi Rożnowska.

MZK Jastrzębie-Zdrój ma w planach od nowego roku uruchomić dwie linie autobusowe: 302 oraz 303. Ta pierwsza umożliwi mieszkańcom Knurowa dostanie się do Rybnika, zaś druga linia pozwoli dotrzeć do Dębieńska drogą okrężną przez Książenice, Kamień, Leszczyny, Stanowice i Czerwionkę. Gminy Czerwionka-Leszczyny nie stać, aby płacić za funkcjonowanie wszystkich połączeń autobusowych obsługiwanych przez ZTM.

– „Czerwiona-Leszczyny nie należy do Metropolii, niemniej ze względu na istniejące powiązania z obszarem GZM – w tym przypadku – z Knurowem i Gliwicami, zostało zawarte porozumienie o organizacji komunikacji miejskiej na liniach 194 i 195. Takich porozumień mamy – razem z Czerwionką-Leszczyny 16 i są to porozumienia z gminami, które nie są członkami GZM, ale chcą, aby nasze linie kurowały na ich terenie – informuje Rożnowska – „Mówiąc najprościej: do tej pory gmina Knurów płaciła składkę za wozokilometry, które linie 194 i 195 wykonują na jego terenie, a Czerwionka-Leszczyny – za liczbę kilometrów pokonywanych na terenie tej gminy. Oszacowany koszt tej obsługi w 2022 roku dla trzech linii – 69, 194 i 195 – miałby wynieść ponad 2 mln zł (w 2021 roku wynosił ponad 1,8 mln zł) i ta propozycja jest dla gminy nie do zaakceptowania, stąd MZK poinformował nas, iż chcą zmienić zawarte porozumienie i wypowiedzieć obsługę linii 194 i 195 na terenie gminy Czerwionka – Leszczyny, czego konsekwencją jest zaprzestanie obsługi linii 195 przez ZTM Katowice oraz skrócenie trasy linii 194 do Centrum Przesiadkowego Knurów – Szczygłowice.” – dodaje.

Co pozostaje pasażerom? Liczyć na cud w postaci porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a gminą Czerwionka-Leszczyny lub przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, która zbliża się nieuchronnie.

AW