Gliwice: Czas na obwodnicę!

0
1769

Wielkimi krokami zbliża się podpisanie umowy z wykonawcą II etapu południowej obwodnicy Gliwic – konsorcjum firm Eurovia Polska oraz PRUiM. Przekazanie placu budowy powinno nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Roboty prowadzone będą na łączniku od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej – w śladzie ul. Okrężnej.

Przypomnijmy, że do ubiegłorocznego postępowania przetargowego na realizację II etapu południowej obwodnicy Gliwic przystąpiło dwóch oferentów. Najkorzystniejszą propozycję przedstawiło konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUiM. Ponieważ jednak obie oferty przekroczyły kwotę zarezerwowaną na realizację inwestycji w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej, władze miasta zdecydowały się zwiększyć pulę środków na realizację zadania. Przewidywany koszt budowy tego odcinka obwodnicy wyniesie prawie 53,5 mln zł.

Inwestycja zakłada budowę południowej części obwodnicy miasta, a także przebudowę i rozbudowę układu drogowego pomiędzy ulicami Bojkowską i Pszczyńską wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki realizacji prac zostanie wybudowany łącznik pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Okrężną. Ul. Bojkowska zyska tym samym dogodniejsze połączenie ze skrzyżowaniem autostrad A1 i A4, a nowe rozwiązanie umożliwi lepszy dojazd do intensywnie rozbudowujących się firm logistycznych, zlokalizowanych w rejonie węzła autostradowego Gliwice Sośnica.

Gotowy jest już początkowy fragment południowego odcinka miejskiej obwodnicy – wybudowane w I etapie prac rondo turbinowe przy ul. Bojkowskiej.

Rondo, noszące od jesieni nazwę Zesłańców Sybiru, powstało na skrzyżowaniu ul. Bojkowskiej z południową obwodnicą miasta. Wraz z przebudową fragmentu ul. Bojkowskiej, kosztowało budżet miasta blisko 6 mln zł. Zostało oddane do użytku w sierpniu ub.r.

Docelowo cała południowa obwodnica Gliwic ma przebiegać na długości około 4 km.

Prace ruszają także przy odcinku zachodniej obwodnicy Gliwic

Geodeci wytyczający pas drogowy pod budowę nowej inwestycji, porządkowanie terenu pod jej przebieg – tak wyglądają pierwsze przygotowania do realizacji kolejnej części obwodnicy Gliwic. Powstanie ona na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

Fragment zachodniej obwodnicy miasta będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątek stanowić będą skrzyżowania z ulicami Daszyńskiego i Rybnicką. W tych miejscach liczba jezdni zwiększy się do dwóch – wszystko po to, aby usprawnić przejazd. Przebudowie poddany zostanie także odcinek ul. Rybnickiej. Powstaną nowe skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa oraz ok. 7,5 km dróg serwisowo-gospodarczych. Wybudowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści prezentujące m.in. informacje drogowe i pogodowe.

Inwestycję zrealizuje (podobnie jak w II etapie obwodnicy południowej Gliwic) konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUiM. Przewidywany koszt to ok. 82,6 mln zł. Warto przypomnieć, że miasto pozyskało na ten cel maksymalne, 85% dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).

Info: gliwice.eu