GliwiceInformacje

Gliwice: Centrum Przesiadkowe. Co słychać na budowie?

Budowa nowoczesnego kompleksu Centrum Przesiadkowego – największej obecnie inwestycji realizowanej przez gliwicki samorząd – jest coraz bardziej zaawansowana. Kolejne obiekty po północnej stronie dworca PKP wyglądają z zewnątrz na niemal gotowe, a intensywne prace toczą się głównie w ich wnętrzach.

Dla postronnego widza główny budynek Centrum Przesiadkowego, służący w przyszłości do obsługi pasażerów, może uchodzić za prawie ukończony. Robota wre w środku – budowlańcy zakończyli ostatnio montaż konstrukcji wewnętrznych fasad i aluminiowych drzwi (obecnie trwa ich szklenie). W budynku uruchomiono już węzeł ciepła i rozpoczęto montaż okładzin HPL – bardzo trwałych, estetycznych laminatów, które zachowują niezmienny wygląd przez lata, są wytrzymałe na uderzenia, zginanie czy rozrywanie, obojętne na środki chemiczne oraz odporne na promieniowanie słoneczne.

W przyszłym budynku pomocniczym (z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem) rozpoczęto szklenie elewacji. Trwają roboty związane z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego i montażem tzw. podkonstrukcji pod suchą zabudowę.

Budowlańcy zakończyli montaż stalowej konstrukcji głównej – szóstej – wiaty zadaszenia i układają pokrycie na wiacie nr 5. Na wszystkich segmentach kontynuowane są roboty związane z wykonaniem dachowej instalacji fotowoltaicznej, układaniem okładzin z siatek cięto-ciągnionych i obróbek oraz odwodnieniem zadaszeń. Co istotne z punktu widzenia pasażerów i mieszkańców, prace budowlane w istniejącym, a zamkniętym od kilku miesięcy tunelu podziemnym łączącym dworzec kolejowy z ul. Tarnogórską, są na ukończeniu.

W sąsiadującej z kompleksem Centrum Przesiadkowego ponadstuletniej, zabytkowej wieży ciśnień trwają prace wewnątrz obiektu. Zakończono już instalowanie sufitu podwieszanego, zamontowano wymagany przepisami wyłaz przeciwpożarowy i odnowiono istniejące drabiny w części technicznej zabytku. Obecnie wstawiane są i wyposażane szafy pod wymiar, trwa też montaż rozdzielnic elektrycznych.

Na południowym odcinku przyszłych dróg wewnętrznych Centrum Przesiadkowego ułożono warstwę wiążącą, a pod segmentami zadaszeń nr 1 i 2 zakończono wykonywanie podbudowy z kruszywa. Kontynuowane są roboty związane z powstawaniem miejsc postojowych i układaniem nawierzchni peronów z płyt granitowych.

Przy ul. Tarnogórskiej trwa montaż nowych słupów oświetleniowych oraz słupów sygnalizacji świetlnej. Wykonano wyspy dla pieszych, podbudowy oraz nawierzchnię asfaltową. Trwają roboty związane z wykonaniem chodników oraz nawierzchni ścieżki rowerowej. Prace toczące się przy ul. Toszeckiej związane są z wykonywaniem sieci i podbudów drogowych. W tym rejonie ułożono już pierwsze warstwy nawierzchni asfaltowych i rozpoczęto budowę chodników.

W niedalekiej przyszłości Centrum Przesiadkowe powstające po północnej stronie gliwickiego dworca kolejowego skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Kompleks będzie łączył transport koleją z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, oferując także podróżnym miejsca postojowe dla samochodów, wygodną infrastrukturę rowerową oraz zaplecze komercyjne.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Po południowej stronie dworca kolejowego przebudowywany jest z kolei układ drogowy, który wraz z Centrum Przesiadkowym stworzy przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

Przy ul. Na Piasku, dostępnej na razie głównie dla mieszkańców okolicznych posesji, zamontowano nowe latarnie oświetleniowe. Przy ul. Okopowej za mniej więcej miesiąc rozpoczną się prace związane z układaniem chodnika po drugiej stronie ulicy wraz z końcówką nawierzchni na ulicy. Roboty te wystartują po przełączeniu przez Tauron kabli w rejonie stacji transformatorowej (termin przełączeń został wskazany przez spółkę na 15 stycznia). Do wykonania w tym rejonie pozostanie montaż oświetlenia ulicznego oraz małej architektury.

Na placu Piastów trwają prace przy przebudowie uzbrojenia podziemnego. W zasadzie na całej długości wyznaczonego zakresu ułożono sieć cieplną, a na ukończeniu jest renowacja metodą rękawa kanału deszczowego w obrębie planowanej do wykonania komory żelbetowej oraz przekładki sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym. Na placu przed dworcem PKP trwa układanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników. Roboty są związane z budową układu drogowego na przedłużeniu ulicy Zwycięstwa – od strony dawnego komisariatu Policji. Na zamkniętym odcinku ul. Zwycięstwa prowadzone są z kolei prace przy przebudowie sieci gazowej. Usuwane są wszelkie związane z tym kolizje. Rozebrane zostały warstwy konstrukcyjne jezdni i fragmentów chodnika. Natomiast w rejonie ul. Berbeckiego, przy ciągu pieszo-rowerowym, naprawiana jest przez PWiK sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna.

Całość prac po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2022 r.

info: gliwice.eu