14 grudnia minęła 50. rocznica powołania w Gliwicach Oddziału Polskiego Związku Filatelistów. Z tej okazji list gratulacyjny skierował do filatelistów starosta gliwicki Waldemar Dombek. Jubileusz uświetniła ciekawa wystawa.

Pierwsza wzmianka o filatelistach gliwickich pochodzi z roku 1899. W 1908 r. Związek Pocztowców w Gliwicach zorganizował konferencję, na której wybrano kierownictwo Związku. Po II wojnie światowej, 3 maja 1951 r. w ramach Śląskiego Związku Filatelistów powstało w Gliwicach koło liczące 12 członków. Aktywna działalność filatelistów spowodowała znaczny wzrost członków koła. 14 grudnia 1969 r. walne zebranie gliwickich filatelistów powołało oddział w Gliwicach i wybrało jego zarząd.

Z okazji jubileuszu Oddział Gliwicki Polskiego Związku Filatelistów i Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach przygotowali wystawę filatelistyczno-kolekcjonerską pt. „50. Rocznica Oddziału Gliwickiego PZF 1969 – 2019”, przypominającą to wydarzenie. Na wystawie prezentowane są zbiory filatelistyczne tematycznie związane z Gliwicami oraz wydawnictwa oddziału. Dla uczczenia wystawy wydany został medal okolicznościowy, karnet wystawy, znaczek personalizowany oraz kartka okolicznościowa i datownik pocztowy.
Wystawę można oglądać w sali wystawowej Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (Pl. Inwalidów Wojennych 3) do 28 grudnia.

Info: starostwo.gliwice.pl