Gliwice: 25 klonów Freemana zastąpi 11 chorych drzew na ul. Witkiewicza

0
328

Zgnilizna pnia, wypróchnienia kominowe i ogólnie zły stan fitosanitarny. 11 spośród 25 drzew rosnących wzdłuż ul. Witkiewicza dodatkowo zostało przebadanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wyniki nie pozostawiają złudzeń co do możliwości ratunku dla rosnącego tam drzewostanu.

Przeprowadzone oględziny, które polegały m.in. na ocenie stanu drzew, pod kątem zgodności z opisem złożonym przez Zarząd Dróg Miejskich we wniosku o wydanie zezwolenia na ich usuniecie oraz zasadności wycinki, zostały potwierdzone.

W trakcie oględzin jedno z drzew, którego stan wzbudzał wątpliwości, zostało przebadane tomografem akustycznym. Dotychczasowe 9 klonów jesionolistnych i 2 jesiony pensylwańskie zastąpi 25 klonów Freemana.

Info: ZDM Gliwice