Gliwice: 24 maja Politechnika Śląska skończyła 75 lat

0
1989

24 maja Politechnika Śląska skończyła 75 lat. Obecnie to jedna z największych uczelni w kraju, najstarszy w regionie uniwersytet techniczny i jedna z 10 uczelni badawczych w Polsce, stawiająca na innowacje i ciągły rozwój. Dotychczas Politechnika Śląska wypromowała ponad 200 tys. inżynierów.

24 maja 1945 r. Prezydium Krajowej Rady Narodowej wydało dekret powołujący Politechnikę Śląską jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska.. Uczelnia wzrastała czerpiąc z tradycji Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczelnia jest istotną instytucją życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.

– W 75. roku istnienia Politechniki Śląskiej wchodzimy w okres zmian w funkcjonowaniu systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Rok akademicki 2019/2020 jest dla wszystkich szczególny, przełomowy. Nowa ustawa ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia naszą rzeczywistość i daje nowe szanse na rozwój. Obecna sytuacja światowej pandemii mocno wpływa na naszą teraźniejszość i przyszłość. Wszelkim procesom, które dokonują się na Politechnice Śląskiej przyświeca ten sam cel –  współuczestnictwo w rozwoju nauki, a przez to w podnoszeniu jakości życia. To duże wyzwanie, do którego Politechnika Śląska jest bardzo dobrze przygotowana, co potwierdzają m.in. uzyskanie statusu laureata konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, czy działania na polu walki z epidemią koronawirusa. Jestem przekonany, że potencjał Politechniki Śląskiej pozwala nam śmiało patrzeć w przyszłość. Życzę Wspólnocie Akademickiej Politechniki Śląskiej, naszym Partnerom i Przyjaciołom wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań – powiedział Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Misją Politechniki Śląskiej jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych.

W 15 jednostkach: 13 wydziałach, 2 instytutach Politechniki Śląskiej prowadzone jest obecnie ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować analitykę biznesową, architekturę wnętrz, matematykę, socjologię, zarządzanie, zarządzanie projektami, lingwistykę stosowaną oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Dziewięć wydziałów, Instytut Fizyki oraz Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały funkcjonują w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu Politechnika Śląska obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad 18 tys. studentów. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, kształcenie w szkole doktorskiej oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Kandydaci mają również możliwość podjęcia kształcenia na jednym z 20 kierunków lub specjalności w języku angielskim.

Dotychczas Politechnika Śląska wypromowała ponad 200 tys. inżynierów. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na piątym miejscu w kraju pod względem kształcenia przyszłych prezesów.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na wysokim czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Z okazji 75. urodzin Politechniki Śląskiej, na kanale YouTube Politechniki Śląskiej został wyemitowany Jubileuszowy Koncert Wiosenny. Wystąpił Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, AZM – Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej i Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej Dąbrowiacy. Z uwagi na epidemię większość wydarzeń odbędzie się w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej  www.75lat.polsl.pl.

Info: Pol. ŚL/gliwice.eu