Główny Inspektorat Farmaceutyczny ostrzega przed aerozolem do nosa.

Chodzi o aerozol do nosa o nazwie PecFent. Jest to silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Wykryta wada w leku może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

GIF otrzymał informację w systemie Rapid Alert od Europejskiej Agencji Leków o podejrzeniu wystąpienia wady opakowania bezpośredniego dla leku PecFent (Fentanylium) 400 mcg/dawkę, aerozol do nosa, roztwór, seria: 54304, data ważności 10.2020.

Wada może skutkować brakiem szczelności opakowania i może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. W związku z tym GIF podjął decyzję o wycofaniu serii leku PecFent z obrotu. Jeśli posiadamy lek w domu, należy zwrócić go do apteki.

Lek zawiera fentanyl, którego głównym działaniem jest zniesienie czucia bólu i uspokojenie. Stosuje się go w leczeniu bólu przebijającego u dorosłych z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej. Fentanyl działa silniej m. in. od morfiny.

Info: gif.gov.pl