Gierałtowice: Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach.

0
286

   3 czerwca 2021 r. o godzinie 16:00 w remizie OSP Gierałtowice,  odbyło się zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach.

Zebranie rozpoczęliśmy minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego członka honorowego naszej OSP dr ks. Mariana Kasperczyka oraz Pani Sołtys Gerdy Czapelki 🕯. Kolejno Prezes przystąpił do powitania, skromnego lecz znamienitego grona gości którzy zaszczycili nas swoją obecnością, pośród których pojawili się:
🔹 Były Wójt Gminy Gierałtowice Sz. P. dr inż. Joachim Bargiel
🔹 Przedstawiciel Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gierałtowicach Sz. P. Henryk Karcz
🔹Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gierałtowicach Sz. P. Urszula Zając
A także strażacy seniorzy,
🔹Dh Józef Grychtoł
🔹Dh Alfons Grychtoł
🔹Dh Józef Spyra

Po oficjalnym otwarciu obrad, powitaniu zgromadzonych gości i Druhów oraz przedstawieniu porządku zebrania, przystąpiliśmy do właściwego jego porządku. Wybrany został przewodniczący zebrania – Damian Slany, Protokolant – Rafał Kopernik oraz komisje: Mandatowa, Wyborcza, Skrutacyjna, Statutowa, Uchwał i Wniosków. Po ukonstytuowaniu się wszystkich komisji, głos zabrał przewodniczący zebrania Damian Slany który przedstawił w formie multimedialnej sprawozdanie z minionego roku a także 5 letniej kadencji ustępującego składu zarządu OSP, nie zabrakło w tym miejscu słów podziękowania za mijający rok a także cały 5 letni okres sprawozdawczy dla Druhów, Sponsorów w szczególności Fundacja JSW , Instytucji i Organizacji działających na terenie sołectwa i gminy w tym Zmarłej Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej oraz Zespołowi Zarządzania Kryzysowego gm. Gierałtowice, Przełożonych z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Strażaków i dowództwa JRG3 w Knurowie oraz wszystkich zaprzyjaźnionych Jednostek, Organizacji i Podmiotów wspierających naszą działalność. Kolejno swoje sprawozdania i protokoły prezentowali : Ryszard Ciupka – Sprawozdanie Finansowe, Beata Pitsz – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący wyżej wymienionych komisji.

Po przedstawieniu „raportów z działalności” przystąpiliśmy do wyboru nowego składu zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gierałtowicach, w skład których weszli następujący Druhowie i Druhna:

🟥Zarząd OSP:🟥
⭐⭐⭐⭐ Prezes OSP: Slany Damian
⭐⭐⭐ Naczelnik OSP: Wojtas Seweryn
⭐⭐ Zastępca Naczelnika OSP: Jarzyna Paweł
⭐ Skarbnik OSP: Ciupka Ryszard
⭐ Sekretarz OSP: Skrzypczyk Tomasz
⭐ Kronikarz OSP: Kopernik Rafał
⭐ Gospodarz OSP: Jałowiecki Wojciech
⭐ Członek zarządu OSP: Klajs Paweł
⭐ Członek zarządu OSP: Łasocha Tomasz

🟦Komisja Rewizyjna OSP:🟦
⭐⭐⭐® Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP: Pitsz Beata
⭐® Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP: Szudy Adrian
⭐® Członek Komisji Rewizyjnej OSP: Dyjach Dawid

🟩Delegaci na zjazd oddziału gminnego:🟩
Slany Damian
Wojtas Seweryn
Ciupka Ryszard
Kopernik Rafał
Klajs Paweł

Po ustaleniu funkcji w zarządzie i jednogłośnym przegłosowaniu nowego składu zarządu OSP przystąpiliśmy do podjęcia uchwał w wyniku których przyjęty został plan działalności organizacyjno-programowej, wybory zostały uznane za prawomocne, przyjęliśmy całkowitą zmianę statutu OSP, przyjęliśmy sprawozdanie finansowe oraz została powołana Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „GPR” bazująca na jednostce i zasobie sprzętowym OSP Gierałtowice.

Chcąc uhonorować działalność naszych seniorów, Walne Zebranie Członków OSP nadało Druhowi Alfredowi Kubickiemu godność Prezesa Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach oraz Druhom: Marianowi Erfurt, Józefowi Grychtoł, Alfonsowi Grychtoł, Józefowi Spyra godność Członkostwa Honorowego w naszym stowarzyszeniu.
Podczas trwania zebrania głos zabrali zaproszeni goście, gratulując 5 letniej działalności na rzecz bezpieczeństwa na terenie naszej miejscowości, oraz życząc powodzenia nowo wybranemu zarządowi OSP z Prezesem OSP Damianem Slany na czele.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący zamknął obrady. Wszystkim przybyłym osobistościom dziękujemy za przybycie!

 

info: osp Gierałtowice