GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Zmiana w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 2018r.

Od stycznia 2018 r. nastąpi zmiana w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. Zmiana dotyczy rozszerzenia zbiórki odpadów ulegających biodegradacji i wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

Cytując definicję ustawową, przez odpady ulegające biodegradacji rozumie się odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, czyli odbierane do tej pory na terenie gminy Gierałtowice odpady zielone oraz odpady kuchenne i spożywcze.

Oznacza to, iż jako odpady ulegające biodegradacji należy selektywnie zbierać od nowego roku nie tylko tzw. zielone odpady, ale również tzw. odpady kuchenne (resztki żywności, obierki owoców, warzyw itp.). Odpady te należy gromadzić na terenie zabudowy jednorodzinnej w workach koloru brązowego z napisem „BIO”. Na terenie zabudowy wielorodzinnej zostaną wstawione brązowe pojemniki o pojemności 1100 litrów z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

Co możemy wrzucać do worków i pojemników na bioodpady?

 

BIOODPADY

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 • obierki z owoców i warzyw

 • gnijące owoce i warzywa

 • skorupki jaj

 • resztki żywności (bez mięsa i kości)

 • fusy z kawy i herbaty

 • odpady zielone (skoszona trawa, liście, kwiaty, miękkie niezdrewniałe części krzewów, naziemne częsci chwastów)

 • trociny i kora drzew

 • ziemia i kamienie

 • popiół z węgla kamiennego

 • drewno impregnowane

 • mięso, kości i odchody zwierząt

 • olej jadalny

 • płyty wiórowe i pilśniowe

 • duże ilości chwastów z nasionami i chore rośliny

Wśród biodpadów nie mogą znaleźć się worki foliowe lub inne opakowania.

 

Worki w miesiącach od stycznia do marca oraz w grudniu będą odbierane raz
w miesiącu
(II sobota miesiąca), a w miesiącach od kwietnia do listopada będą odbierane 2 razy w miesiącu (II i IV sobota miesiąca).

TERMINY WYWOZU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI W 2018 ROKU

13.01., 10.02., 10.03., 14.04; 28.04.; 12.05.; 26.05.; 09.06.; 23.06.; 14.07.; 28.07.; 11.08.; 25.08.; 08.09.; 22.09.; 13.10.; 27.10.; 10.11.; 24.11., 08.12.

Worki należy wystawiać najpóźniej do godziny 6:00 rano w dniu wywozu. Worki są dostępne w Referacie Ochrony Środowiska oraz w biurach sołtysów. Będą również dostarczane mieszkańcom w momencie odbioru odpadów sprzed nieruchomości.

Pamiętać jednak należy, iż najlepszym sposobem na zagospodarowanie bioodpadów jest ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

Jednocześnie informujemy, iż odpady zielone będące odpadami ulegającymi biodegradacji mogą pochodzić tylko z przydomowych ogrodów! Od 2016 r. istnieje również możliwość indywidualnego dostarczenia odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, kwiaty, miękkie niezdrewniałe części krzewów, naziemne częsci chwastów) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia.

Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.

Info: gieraltowice.pl