GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Zmiana organizacji pracy urzędu gminy…

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Urząd Gminy Gierałtowice ogranicza dostęp interesantów od poniedziałku 24 stycznia 2022 r. do odwołania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pomocą platformy e-PUAP.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, klienci przyjmowani będą wyłącznie na parterze budynku urzędu, po uprzednim, telefonicznym omówieniu sprawy z właściwym pracownikiem i uzgodnieniu terminu spotkania.

Telefony dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice w zakładce Referaty i Stanowiska: https://bip.gieraltowice.pl/…/referaty-i-stanowiska

Do urzędu wpuszczane będą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

Pisma niewymagające potwierdzenia należy wrzucać do urny (skrzynka podawcza) ustawionej przed kancelarią – ważne, aby dokumenty znajdowały się w zaklejonej kopercie.

info: Gmina Gierałtowice