Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że 24 września o godzinie ? w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudowie odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Chudów.

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że 19 września o godzinie 18:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Gierałtowice.

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że 17 września o godzinie 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Paniówki.

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że 10 września o godzinie 18:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Przyszowice.