Gierałtowice: WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

0
391

Zgodnie z ustawą stawą z 27 października 2022 r. dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gmina Gierałtowice zdecydowała się podjąć sprzedaży węgla mieszkańcom. Zamierza rozprowadzać surowiec we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Termin rozpoczęcia sprzedaży nie jest jeszcze znany, gdyż uzależniony jest od tego, kiedy przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie obrotu paliwami stałymi, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, sprzeda węgiel gminie, ale już od dziś mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego.

Formularz wniosku w wersji elektronicznej:

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA GIERAŁTOWICE 2.pdf (474,48KB)

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA GIERAŁTOWICE 2.DOCX (26,14KB)

Wniosek w wersji papierowej jest dostępny w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty  48, 44-186 Gierałtowice.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy lub przesłać elektronicznie poprzez portal ePUAP, pod warunkiem że będzie podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 30 11 390 oraz 30 11 366.

Informujemy, że urząd Gminy Gierałtowice nie będzie miał wpływu na jakość dystrybuowanego węgla.

info: gieraltowice.pl