Tymczasowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 636 obowiązujący od 11.05.2020r. uwzględnia:

– skrócenie wybranych kursów realizowanych obecnie w relacji : Orzesze Szkoła – Gierałtowice Kościół – Knurów Szpitalna do relacji: Orzesze Szkoła – Gierałtowice Kościół (3 pary kursów w dni robocze, jednego kursu w dni wolne od pracy)

– możliwość kontynuowania podróży innymi liniami kursującymi na odcinku Gierałtowice Kościół – Knurów Szpitalna (czas oczekiwania na przesiadkę nie przekracza 10 minut)

Szczegółowe rozkłady w załączniku:636 tab R.pdf636 tab S+N.pdf

Info: gieraltowice.pl