Gierałtowice: Świąteczny konkurs plastyczny- dla dzieci!

0
442

Świąteczny konkurs plastyczny- dla dzieci!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, skierowanym do dzieci!

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza do udziału
w KONKURSIE

ANIOŁY I ANIOŁKI
Najpiękniejsza choinka

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu dowolnej pracy plastycznej płaskiej, półpłaskiej,
rzeźby – najpiękniejsza choinka.
Celem konkursu jest
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
pobudzanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie ciekawych materiałów i technik , zachęcanie do samodzielnej pracy oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

UCZESTNICY
▪ Uczestnikami konkursu mogą być:
przedszkolaki -I kat. wiekowa,
uczniowie szkół podstawowych klasa I-IV – II kat. wiekowa, uczniowie szkół podstawowych klasa V-VIII – III kat. wiekowa,
▪ Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

TECHNIKA I FORMAT
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej płaskiej, półpłaskiej, rzeźby – maksymalna wielkość- 30 cm. Technika dowolna.
W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST DOSTARCZENIE ZGŁOSZENIA ORAZ OŚWIADCZENIA.

OPIS PRAC
▪ Każdy uczestnik powinien wypełnić metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i dołączyć ją w sposób trwały do pracy.
▪ Do pracy należy dołączyć podpisane zgody RODO, dołączone do regulaminu

WARUNKI UCZESTNICTWA
Prace należy składać w terminie do 25 listopada 2022 w siedzibie GOK w Gierałtowicach (w godzinach 7:00-15:00) lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7B, 44 – 186 Gierałtowice.
Praca powinna być zabezpieczona i zapakowana.

NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
Autorzy prac ocenionych przez jury powołane przez organizatora otrzymają nagrody oraz dyplomy.

WRĘCZENIE NAGRÓD
Wręczenie nagród nastąpi 3 grudnia 2022, podczas Jarmarku Świątecznego, który odbędzie się na boisku szkolnym ZSP w Gierałtowicach( godz. 16:00-19:00).

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, wyniki konkursu zostaną zamieszczone na www.gok.gieraltowice.pl
Po wręczeniu nagród uczestnicy konkursu mogą odebrać swoje prace.
INFORMACJE DODATKOWE
▪ Prace grupowe nie będą oceniane.
▪ Prace, które dostarczono jako uszkodzone nie będą oceniane.
▪ Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na
rzecz Organizatora.
▪ Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć
nagrodzonych prac.
▪ Gminny Ośrodek Kultury oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie
w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestnicy konkursu – autorzy prac i opiekunowie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu, podpisując metryczkę pracy.
▪ Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 30 11 511
Regulamin konkursu i metryczka są dostępne na stronie internetowej www.gok.gieraltowice.pl