Gierałtowice: Sprawozdanie wójta – działalność między sesjami…

0
98

Gierałtowice:
Odbyła się kolejna sesja Rady Gminy, na którym – Żogała Leszek Wójt Gminy Gierałtowice przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
⬇️⬇️⬇️