OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice informuje mieszkańców sołectwa Przyszowice zamieszkałych na odcinku ul. Polnej od przejazdu kolejowego do ul. Krótkiej, że w związku z opracowaną dokumentacją projektową zadania „Rozbudowa ul. Polnej w Przyszowicach” na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Krótkiej  w dniu 29 stycznia 2019r. o godz. 17:00 w Pałacu w Przyszowicach w siedzibie sołtysa odbędzie się spotkanie informacyjne z projektantem  dotyczące przebudowy drogi oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej. Zapraszam na spotkanie wszystkich mieszkańców w/w odcinka ul. Polnej w Przyszowicach celem zapoznania się planowanymi robotami oraz uzgodnienia lokalizacji studni przyłączeniowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gierałtowice w Referacie Inwestycji i Szkód Górniczych p. 204 tel. (32) 30-11-344.

 

Wójt Gminy
Leszek Żogała

Info: gieraltowice.pl