Gierałtowice: Senior ratownikiem

0
1536

SENIOR RATOWNIKIEM

W dniu 20 września  2018 roku seniorzy z Gminy Gierałtowice  po raz pierwszy gościli Panią Monikę Piątczak ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Pana Marka Pazik z Rejonowego Pogotowia Ratunkowego z Sosnowca,  wieloletnich ratowników medycznych. Spotkanie dotyczyło tematyki ratowania życia  i zdrowia. Podczas spotkania prelegenci przede wszystkim pokazali seniorom jak należy w prawidłowy  i skuteczny sposób wzywać Pogotowie Ratunkowe. Udzielili również informacji  i cennych wskazówek  dotyczących łańcuszka życia tj, oceny i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oceny stanu poszkodowanego a także udzielenia pomocy osobie poszkodowanej.  Ponadto wskazali kilka cennych informacji, m.in.: jak poradzić sobie   z osobą u której wystąpi padaczka, zawał serca, wstrząs czy udar. Nasi goście  szczególną uwagę zwrócił  na wizyty kontrolne seniorów u lekarzy. Prosili słuchaczy  aby  nie bali się tych wizyt i aby nie lekceważyli zaleceń               i decyzji lekarzy, do których chodzą. Podczas spotkania był również czas na pytania  do Ratowników  Medycznych. Żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach Pani Agnieszka Kałuża wręczyła wszystkim uczestnikom „Gierałtowicką Kopertę Życia” oraz omówiła w jaki sposób wypełnić kartę oraz w którym miejscu powinna ona być przechowywana. Po zakończonym spotkaniu   Kierownik OPS Gierałtowice wręczyła gościom   niewielkie   upominki i podziękowała za wkład i zaangażowane w spotkanie (tym bardziej, że przeprowadzili szkolenie jako wolontariusze). Na koniec spotkania Kierownik OPS Agnieszka Kałuża przypomniała fragment utworu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” „(…) W medycynie liczy się każde życie – każda najmniejsza szansa uratowania życia”.

Koperta życia to akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Koperta w wersji angielskiej jest przeznaczona dla pracujących jako kierowcy zawodowi oraz osób wybierających sie za granice . Ułatwi to prace służb ratowniczych w innych krajach, a postawienie jak najszybszej diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia ma duży wpływ na Twoje bezpieczeństwo i zdrowie

Szczegółowe informacje dostępne https://kopertazycia.pl/

Info: gieraltowice.pl