Drodzy Rodzice,

poniżej podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz kryteria,

wg których odbędzie się rekrutacja do szkoły podstawowej.

Do klasy I szkoły podstawowej

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu,
na podstawie wniosku złożonego przez rodziców dziecka.

Wypełniony wniosek należy złożyć

zespołu szkolno-przedszkolnego najpóźniej

do dnia 27 marca 2020 roku;

Wszystkie dokumenty można pobrać:

w sekretariacie lub ze strony internetowej zespołu szkolno-przedszkolnego

Zarzadzenie Wojta Gminy w sprawie terminow rekrutacji do szkoly podstawowej.pdf
Uchwala zmieniajaca w sprawie kryteriow rekrutacji do szkoly podstawowej.pdf
Uchwala w sprawie kryteriow rekrutacji do szkoly podstawowej.pdf

Rekrutacja.pdf

Info: gieraltowice.pl