Przedłuża się okres zawieszenia przez Dyrektorów Zespołów funkcjonowania placówek przedszkolnych działających na terenie Gminy Gierałtowice  do 30 czerwca 2020 r.  ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a tym samym brakiem możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w nich dzieci w tym okresie.

 

info: gmina gierałtowice