12 września odbyło się otwarcie układu drogowego przy ZSP w Paniówkach.

Głównym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                       w Paniówkach poprzez:

  • zmianę organizacji ruchu – polegającej na wyłączeniu z ruchu odcinka drogi łączącego z ul. Zwycięstwa oraz wprowadzenia ruchu okrężnego wokół budynku Starej Szkoły,
  • budowę chodników wzdłuż całego obiektu, zastosowanie poręczy ochronnych oraz wyznaczenie przejść dla pieszych.

Wartość zadania: 1 573 995,21 zł brutto

W tym dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości 1 100 000,00 zł

Wykonawca robót: DROGOMAX Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór

Podwykonawcy:  DKL Drażyk Krzysztof Drażyk z Chudowa.

GROTEX Sp. z o.o. z Zabrza

ENERGOBUD 2 Joachim Plaza z Zabrza

Nadzór inwestorski: IND Inżynier Nadzoru Drogowego Jarosław Matyszczyk z Oświęcimia.

Projektant:

Pracowania Projektowa „DROGOWIEC” mgr inż. Bartłomiej Schmidt z Rudy Śląskiej.

MM Projekt Marcin Matula  z Paniówek

Info: gieraltowice.pl