Podziękowania i gratulacje

Od blisko 70 lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej druh Alfred Kubicki, były długoletni prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gierałtowicach. 15 stycznia w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach odebrał listy gratulacyjne od włodarzy gminy i powiatu.

Było to zarazem pożegnanie pana Alfreda z długoletnią, aktywną działalnością społeczną. Podziękowania na jego ręce złożyli z tej okazji starosta gliwicki Waldemar Dombek, wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz, wójt Gminy Gierałtowice Leszek Żogała i jego zastępca Roman Włodarz, a także prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Gliwicach, Andrzej Frejno.

– Składam podziękowania za długie lata pracy na stanowisku prezesa Zarządu Gminnego OSP w Gierałtowicach – mówił starosta Waldemar Dombek. – Gratuluję wszystkich życiowych osiągnięć i wielu wspaniałych sukcesów. Wszystkie pożary, akcje, praca społeczna to wielka rzecz dla ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy, a tym samym powiatu.

– Dziękuję za wszystkie formy aktywności, długoletnią współpracę z gminą, szacunek dla tradycji strażackiej oraz wierną służbę pożarniczą na rzecz społeczeństwa – zwracał się do pana Alfreda wójt Leszek Żogała.

Alfred Kubicki urodził się 29 października 1929 r. w Gierałtowicach. W swoim długim życiu należał do licznych organizacji: LZS-u, PCK, Kółka Rolniczego, LOK-u i oczywiście OSP, pełniąc w nich wiele funkcji na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Posiada Złoty Znak Związku OSP RP oraz Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Uchwałą Rady Państwa z 3 lipca 1985 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Alfred Kubicki wstąpił do OSP w Zakładach Koksowniczych Knurów w 1952 r. Był aktywnym i sumiennym druhem, zdobył I i II stopień strażaka. W 1968 r. przeniósł się do OSP Gierałtowice, gdzie pełnił różne funkcje w zarządzie, takie jak skarbnik, prezes, sekretarz. W okresie sprawowania funkcji prezesa był inicjatorem akcji budowy remizy strażackiej, która w 1981 r. została oddana do użytku. Jednostka otrzymała w tym czasie także nowy samochód bojowy. W 1983 r. społeczeństwo sołectwa Gierałtowice ufundowało i przekazało strażakom sztandar związkowy.

Pan Alfred to także długoletni samorządowiec. W latach 1968-1970 był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej Gierałtowice, od roku 1970 do 1990 – sekretarzem Urzędu Gminy Gierałtowice, od roku 1991 do 1998 – przewodniczącym Rady Sołeckiej Gierałtowice. Od grudnia 2015 r. Alfred Kubicki pełni funkcję prezesa Honorowego Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Gliwicach. W 2013 r. otrzymał najwyższe wyróżnienie Powiatu Gliwickiego – nagrodę „Bene Meritus”.

– Przestałem być prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, ale z pewnością będę nadal w miarę moich możliwości wspierał i angażował się w pracę OSP – zapewnił pan Alfred podczas spotkania.

info: starostwo gliwice