GierałtowiceNewsy

Gierałtowice: Nabór wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel.

Od 26 września 2022r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach rozpoczyna nabór wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel. Nabór trwa do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.
Wniosek można złożyć:
➡ w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, ul Powstańców Śląskich 1, pok. nr 4 w godzinach:
poniedziałek od 08:00-13:00
wtorek od 08:00- 13:00 oraz od 16:00-18:00
środa od 08:00- 13:00
czwartek od 08:00- 13:00 oraz od 16:00-17:00
piątek od 08:00-12:00
➡elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Więcej informacji pod numerami telefonów:
☎️ 32 4400525, 32 3011528, 32 3011527
Zasady przyznawania oraz wniosek do pobrania są dostępne na stronie: https://gieraltowice.pl/9206/dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystania-zrodel-ciepla-innych-niz-wegiel.html