Gierałtowice: Nabór wniosków do nagrody za wyniki sportowe osiągnięte w 2020 roku.

0
192

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2020 roku.

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia składać mogą sami zainteresowani (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice lub opiekunowie prawni), związki i kluby sportowe,  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz inne osoby zgodnie z regulaminem,   w terminie do 1 lutego 2021 r.,  w kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego oraz rangi zawodów, poświadczone przez właściwy związek sportowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku.

Wniosek składa się na druku ustalonym zarządzeniem nr 0050.252.20 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2020r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

W załączeniu:

  • wzór wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym wniosek.doc
  • regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Gierałtowice dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe regulamin.doc

Info: bip.gieraltowice.pl

foto: internet