Gierałtowice: Losowanie kolejności przyznania dotacji do wymiany źródeł ciepła …

0
193

UWAGA !!!

06.05.2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się losowanie kolejności przyznania dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych
w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice. Wnioskom złożonym w ramach naboru nadano numery porządkowe w kolejności alfabetycznej wg nazwisk wnioskodawców.
Losowanie będzie transmitowane na stronie internetowej Gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl. Podczas losowania podawane będą wylosowane numery.
Protokół z losowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Gierałtowice.
 
info: gierałtowice.pl