Gierałtowice: Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/45/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

0
145

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały

zmieniającej uchwałę nr VI/45/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1327 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:    13 stycznia 2023 r. – 22 stycznia 2023 r.

Forma zgłaszania opinii:   pisemna – na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

Załącznik:

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/45/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.uchwała zmieniająca uchwałę nr VI452019 Rady Gminy Gierałtowice zdnia 27lutego 2019r. wsprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości rolnego ileśnego od osób fizycznych wdrodze inkasa.pdf (537,51KB)
  2. Formularz zgłaszania opinii. formularz-zglaszania-opinii-konsultacje op_uchwała w spr. zm. inkaso podatków.docx (16,96KB)

Gierałtowice, dnia 13.01.2023 r.

info: gieraltowice.pl