Koło Związku Górnośląskiego i GOK w Gierałtowicach ogłaszają Ogólnogminny Konkurs Fotograficzny.

Będzie to już piąta edycja konkursu. Proponujemy temat: „Wizytówki Gminy Gierałtowice – my w XXI wieku”. Równocześnie chcemy połączyć teraźniejszość z przeszłością. Może w naszych rodzinnych albumach znajdziemy pożółkłe zdjęcia sprzed lat i rozpoznamy na nich coś co dziś wygląda inaczej.

W ostatnich latach nasze otoczenie wypiękniało, wzbogaciliśmy się o nowe szkoły, boiska, ośrodki zdrowia, wypiękniały też nasze prywatne posesje. Zmieniły się miejsca pracy, moda, sposoby spędzania wolnego czasu.

Czy nie warto porównać dzień dzisiejszy z przeszłością?

Prace można nadsyłać do 27 września 2019 roku. Praca składa się z zdjęcia „starego” i „nowego” („nowych”).

Zdjęcie z przeszłości zostanie zwrócone właścicielowi. Poniżej krótki regulamin konkursowy:

 1.  Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Gierałtowice
 2. Nowe zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe formatu nie mniejszego jak 15×21 cm i nie większego jak 21×30 cm
 3. Zdjęcie musi być opatrzone opisem; imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, miejsce obiektu.
 4. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac
 5. Prace nadsyłać do 27 września z dopiskiem „Ogólnogminny Konkurs Fotograficzny 2019” na jeden z adresów:
  – Janina Cicha-Rożek, Koło Związku Górnośląskiego, 44-186 Gierałtowice ul. K. Miarki 85
  – Gminny Ośrodek Kultury, 44-186 Gierałtowice ul. Korfantego 7 B
 6. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów
 7. Na ocenę będzie wpływała jakość zdjęcia i wybór interesującego obiektu
 8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury
 9. Najlepsze prace będą nagrodzone

Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu i zgodę na ich ewentualne wykorzystanie dla innych form działalności organizatorów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2019 roku.

Info: gok.gieraltowice.pl