Dziś jakość powietrza bardzo, bardzo zła…katastrofalna…

O godzinie 9:00 przekroczenia normy w poszczególnych sołectwach:
– Paniówki: 1014%
– Gierałtowice: 977%
– Przyszowice: 901%
– Chudów: 370%

Ograniczcie czas przebywania na zewnątrz do naprawdę niezbędnego minimum!

info: Gierałtowicki Alarm Smogowy