Od 24 czerwca do końca sierpnia 2019 roku realizowana będzie inwestycja drogowa
na ul. Granicznej w Przyszowicach na odcinku od budynku nr 4 do skrzyżowania
z ul. Powstańców Śląskich.

info: gmina Gierałtowice