Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, że w dniu 18.04.2018 r. zostaną wykonane prace związane z wymianą wodomierza w punkcie dostawy wody dla Gminy Gierałtowice przy ul. Dworcowej w Knurowie.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8:00 do 10:00.

Info: gieraltowice.pl